...

Adam Somner

Ostatnio dodane

Wilk z Wall Street{2013}
8.2

Wilk z Wall Street{2013}

Prawdziwa historia króla Wall Street. Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) zarabiał tysiące dolarów na minutę. Wydawał je równie szybko zaczynając ...
×
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.